Ledige stillinger

Lærere til Stevns Friskole

Stevns Friskole søger to lærere på fuldtid. Den første stilling ønskes besat fra den 1. maj 2015 eller snarest derefter. Der søges en lærer med linjefag og undervisningskompetencer i fagene dansk, engelsk og historie/fortælling. Ansøgere som har erfaring med og viden om læseindlæring og læsetilegnelse i indskolingen vil blive prioriteret først. Til denne stilling er endvidere knyttet en klasselærerfunktion på 1. klassetrin.

Skolelederens beretning

Skoleleders årsberetning 2013/14

 

Allerførst vil jeg fortælle, at jeg i efteråret har været på besøg i alle klasser.

Hvad var det jeg så:

 • Jeg så glade børn
 • Trygge børn
 • Nysgerrige børn
 • Aktive børn
 • Kreative børn
 • Og ikke mindst dygtige børn

 

Det gør jeg fordi vi har professionelle lærere, som er:

 • Engagerede
 • Anerkendende
 • Omsorgsfulde
 • Fagligt dygtige
 • Kreative m.v.

 

Bestyrelsens årsberetning 2014

Beretning 2014

 

Ikke lang tid efter sidste generalforsamling nemlig den 1. april 2013, trådet lockouten i kraft, den varede i 4 uger og kom som, I også oplevede, til at påvirke Stevns Friskole. Det betød at en del undervisningstimer ikke blev afholdt som skemalagt. Næsten de fleste klasser for dette skoleår har haft flere timer, for at indhente de manglende undervisningstimer.

 

Tilsynsførendes rapport 2013-14

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6

4673 Rødvig
Skolekode 389009

 

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2013 -14

Stevns Friskole

 

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

 

Ledige pladser

Skolen har enkelte ledige pladser i følgende klasser 2. 3. 5. 6. 7. 8. og 9. klasse.
Læs mere om skolen her på siden.

Kontakt: 5650 6870 (Lone Tipsmark, sekretær) for yderligere information og evt. møde.