Mobning og konfliktløsning

Stevns Friskoles mobbepolitik

”Stevns Friskole er et fællesskab, hvor skole og hjem arbejder tæt sammen for at skabe et undervisningsmiljø, hvor der hersker en god tone, og hvor eleverne selv lærer at fungere som en del af det forpligtende fællesskab. Vi sigter mod at skabe et trygt og inspirerende undervisningsmiljø. ”

Skolelederens beretning 2017

Skolelederens beretning 2017

Som de forgangne år er der igen i år meget at berette, og beretningen er blevet alt for lang. Jeg har derfor lovet mig selv, at min tale højest skal vare 15 minutter, så jeg ikke taler jer i søvn, hvorfor jeg indimellem vil tillade mig at fortælle frem for at læse op.

Klub

Tilsynsførendes rapport 2016 -17

Stevns Friskole
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3 4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2016 -17

Stevns Friskole
Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

Tilsynsførendes rapport 2015 -16

Stevns Friskole

Skolekode 389009

 

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted

Stigbrovej 3

4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2015 -16

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

 

Ferieplan for skoleåret 2016-2017.

Stevns Friskoles ferieplan

Ferieplan for skoleåret 2016-2017.

Skolen holder ferie fra og med:

Sommerferie:    25. juni 2016 til 9. august 2016 (SFOen er lukket i uge 28, 29 og 30)

Efterårsferie:    15. oktober 2016 til 23. oktober 2016 (SFOen er lukket)

Juleferie:    22. december 2016 til 2. januar 2017 (SFOen er lukket)

Vinterferie:    18. februar 2017 til 26. februar 2017 (SFOen er åben)

Påskeferie:    8. april 2017 til 17. april 2017 (SFOen er lukket)

Skolelederens beretning

Skolelederens beretning på generalforsamlingen den 14. april 2016

Udeskole

I skoleåret 2015-2016 har skolen for alvor taget det reetablerede udeområde i brug. Friluftsområdet Ask Yggdrasil består af et amfiteater, en bålhytte, to sheltere, en bålplads samt et muldtoilet.

Projektet er gennemført med støtte fra LAG, Nordea-fonden, Østsjællands Andelsvaske­ris Fond, DLF-Trifolium samt Friluftsrådet. Selve friluftsområdet er bygget af Brdr. K. Hansen og Flemming Schrøder A/S. 

Bestyrelsens årsberetning fra 2015

Årsberetning fra 2015         (Generalforsamling, den 14. april 2016)

Endnu et år er gået på Stevns Friskole, og set i det brede perspektiv er der på lige fod med tidligere år sket mange forskellige ting.

Dog skal der heller ikke herske nogen tvivl om at 2015 har været det år, hvor nøgleord som

    Ro

    Stabilitet

    Og dernæst udvikling

Har haft stort fokus i bestyrelsens arbejde.

Skolelederens beretning

Skolelederens beretning på generalforsamlingen den 28. april 2015

Jeg vil spole tiden tilbage til mandag den 30. juni 2014, hvor det stod klart, at min forudanelse om ikke, at lægge for mange planer i sommerferien blev bekræftet. Skolelederen var væk, og et nyt skoleår skulle planlægges fra bunden. Vi skriver nu ultimo april, og der er sket en masse siden sid­ste sommer.

Idégrundlag

I det forgangne år har bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne arbejdet med Stevns Friskoles idé­grundlag, som er mundet ud i en formulering af skolens vision.

Sider