Ferieplan for skoleåret 2016-2017.

Stevns Friskoles ferieplan

Ferieplan for skoleåret 2016-2017.

Skolen holder ferie fra og med:

Sommerferie:    25. juni 2016 til 9. august 2016 (SFOen er lukket i uge 28, 29 og 30)

Efterårsferie:    15. oktober 2016 til 23. oktober 2016 (SFOen er lukket)

Juleferie:    22. december 2016 til 2. januar 2017 (SFOen er lukket)

Vinterferie:    18. februar 2017 til 26. februar 2017 (SFOen er åben)

Påskeferie:    8. april 2017 til 17. april 2017 (SFOen er lukket)

Skolelederens beretning

Skolelederens beretning på generalforsamlingen den 14. april 2016

Udeskole

I skoleåret 2015-2016 har skolen for alvor taget det reetablerede udeområde i brug. Friluftsområdet Ask Yggdrasil består af et amfiteater, en bålhytte, to sheltere, en bålplads samt et muldtoilet.

Projektet er gennemført med støtte fra LAG, Nordea-fonden, Østsjællands Andelsvaske­ris Fond, DLF-Trifolium samt Friluftsrådet. Selve friluftsområdet er bygget af Brdr. K. Hansen og Flemming Schrøder A/S. 

Bestyrelsens årsberetning fra 2015

Årsberetning fra 2015         (Generalforsamling, den 14. april 2016)

Endnu et år er gået på Stevns Friskole, og set i det brede perspektiv er der på lige fod med tidligere år sket mange forskellige ting.

Dog skal der heller ikke herske nogen tvivl om at 2015 har været det år, hvor nøgleord som

    Ro

    Stabilitet

    Og dernæst udvikling

Har haft stort fokus i bestyrelsens arbejde.

Stevns Friskole søger en SFO pædagog.

Stevns Friskole søger en SFO pædagog.

Vi søger en pædagog til vores SFO med tiltrædelse pr. 1. august 2016.
Stillingen er på 31,5 timer ugentligt.

Vi har ca. 70 børn i SFO’en, der er beliggende på skolens grund.

Stevns Friskole er en grundtvig-koldsk friskole. Vores værdier er det forpligtende fællesskab med plads til den enkelte.

Læs mere på vores hjemmeside: www.stevnsfriskole.dk

Skolelederens beretning

Skolelederens beretning på generalforsamlingen den 28. april 2015

Jeg vil spole tiden tilbage til mandag den 30. juni 2014, hvor det stod klart, at min forudanelse om ikke, at lægge for mange planer i sommerferien blev bekræftet. Skolelederen var væk, og et nyt skoleår skulle planlægges fra bunden. Vi skriver nu ultimo april, og der er sket en masse siden sid­ste sommer.

Idégrundlag

I det forgangne år har bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne arbejdet med Stevns Friskoles idé­grundlag, som er mundet ud i en formulering af skolens vision.

Tilsynsførendes Rapport 2014-15

Stevns Friskole
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2014 -15

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

 

Skolelederens beretning

Skoleleders årsberetning 2013/14

 

Allerførst vil jeg fortælle, at jeg i efteråret har været på besøg i alle klasser.

Hvad var det jeg så:

 • Jeg så glade børn
 • Trygge børn
 • Nysgerrige børn
 • Aktive børn
 • Kreative børn
 • Og ikke mindst dygtige børn

 

Det gør jeg fordi vi har professionelle lærere, som er:

 • Engagerede
 • Anerkendende
 • Omsorgsfulde
 • Fagligt dygtige
 • Kreative m.v.

 

Bestyrelsens årsberetning 2014

Beretning 2014

 

Ikke lang tid efter sidste generalforsamling nemlig den 1. april 2013, trådet lockouten i kraft, den varede i 4 uger og kom som, I også oplevede, til at påvirke Stevns Friskole. Det betød at en del undervisningstimer ikke blev afholdt som skemalagt. Næsten de fleste klasser for dette skoleår har haft flere timer, for at indhente de manglende undervisningstimer.

 

Tilsynsførendes rapport 2013-14

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6

4673 Rødvig
Skolekode 389009

 

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2013 -14

Stevns Friskole

 

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

 

Sider