Skolelederens beretning

Skolelederens beretning på generalforsamlingen den 28. april 2015

Jeg vil spole tiden tilbage til mandag den 30. juni 2014, hvor det stod klart, at min forudanelse om ikke, at lægge for mange planer i sommerferien blev bekræftet. Skolelederen var væk, og et nyt skoleår skulle planlægges fra bunden. Vi skriver nu ultimo april, og der er sket en masse siden sid­ste sommer.

Idégrundlag

I det forgangne år har bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne arbejdet med Stevns Friskoles idé­grundlag, som er mundet ud i en formulering af skolens vision.

Tilsynsførendes Rapport 2014-15

Stevns Friskole
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2014 -15

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

 

Skolelederens beretning

Skoleleders årsberetning 2013/14

 

Allerførst vil jeg fortælle, at jeg i efteråret har været på besøg i alle klasser.

Hvad var det jeg så:

 • Jeg så glade børn
 • Trygge børn
 • Nysgerrige børn
 • Aktive børn
 • Kreative børn
 • Og ikke mindst dygtige børn

 

Det gør jeg fordi vi har professionelle lærere, som er:

 • Engagerede
 • Anerkendende
 • Omsorgsfulde
 • Fagligt dygtige
 • Kreative m.v.

 

Bestyrelsens årsberetning 2014

Beretning 2014

 

Ikke lang tid efter sidste generalforsamling nemlig den 1. april 2013, trådet lockouten i kraft, den varede i 4 uger og kom som, I også oplevede, til at påvirke Stevns Friskole. Det betød at en del undervisningstimer ikke blev afholdt som skemalagt. Næsten de fleste klasser for dette skoleår har haft flere timer, for at indhente de manglende undervisningstimer.

 

Tilsynsførendes rapport 2013-14

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6

4673 Rødvig
Skolekode 389009

 

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2013 -14

Stevns Friskole

 

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.